ગુલાબી ખતરો / સૌરાષ્ટ્રમાં ફરી વરસાદ ખાબક્યો, ક્યાંક મંદિર જળમગ્ન તો ક્યાંક આફતનો 'વરસાદ', જુઓ ક્યાં કેટલો

 Universal rains in Saurashtra, fear of damage to farmers' crops

અણધારી આફતના વરસાદ રૂપે હવે ગુલાબ વાવાઝોડાની અસર સૌરાષ્ટ્રમાં વરતાઈ રહી છે. જો વધુ વરસાદ પડે તો ખેડૂતના ઉભેલા પાકને મોટું નુકસાન છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ