ચિંતાજનક / દુનિયામાં ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે ઓમિક્રોન, UKએ માની કમ્યુનિટી ટ્રાન્સફરની વાત

united kingdom minister confirms community transmission of omicron in england said we are trying to fight with covid 19

લંડનના સ્વાસ્થ્ય મંત્રીએ સોમવારે ત્યાં સંસદે જણાવ્યું કે નવો ઓમિક્રોન વેરિએન્ટ ઈગ્લેન્ડના અનેક વિસ્તારોમાં કમ્યુનિટી ટ્રાન્સફર થઈ ચૂક્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ