તમારા કામનું / આ સરકારી ઈન્શ્યોરન્સ કંપની થવા જઈ રહી છે પ્રાઈવેટ, જાણો તમારી પોલિસીનું શું થશે?

united india insurance company privatization niti aayog recommendation agree with finance ministry

નીતિ આયોગે અમુક ઈન્શ્યોરન્સ સેક્ટરની કંપનીઓની સમીક્ષા કરી છે. આ આધાર પર ખાનગી કરણની ભલામણ કરવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ