સફળતા / મહેનતની મીઠાશ: સુરતના યુવાનોએ 15 વખતની નિષ્ફળતા બાદ બનાવ્યું એવું ડિવાઈઝ કે થઈ રહ્યા છે ચારેયકોર વખાણ 

Unique experiment of Surat youth successful, Built a solar powered plant sea salt water Pure water

ખારા પાણીને સુદ્ધ કરતુ ભારતનું પહેલું ડિવાઈસ બનાવ્યું : આ ડિવાઈસ બનાવવા  ૧૫ વાર નિષ્ફળ ગયા હતા.પરંતુ હિમત હાર્યા વગર પોતાના કામને વળગી રહ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ