પ્રેમનો નાતો / વેલેન્ટાઇન્સ ડે: પ્રેમની કોઈ મર્યાદા કે ઉંમર નથી હોતી, અમદાવાદના વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોએ પશ્ચિમી સંસ્કૃતિથી કર્યું સેલિબ્રેશન 

Unique celebration of Valentine's Day at Ahmedabad Jeevan Sandhya Vriddhashram

અમદાવાદ જીવન સંધ્યા વૃદ્ધાશ્રમમાં પશ્ચિમી સંસ્કૃતિથી અંજાઇને તરછોડાયેલા મા-બાપે પણ હવે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ સાથે જીવતા શીખી લીધું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ