પાણી માટે સંગ્રામ / પાણી નહિ તો મત નહિ... મહેસાણા-બનાસકાંઠાના 130 ગામોએ પીવાના પાણી મુદ્દે અનોખું અભિયાન   

Unique campaign on drinking water issue in 130 villages of Mehsana-Banaskantha

મહેસાણાના ખેરાલુમાં સિંચાઇ માટે ચીમનાબાઈ સરોવરમાં પાણી છોડવા માટે 30 ગામના લોકો મંદ્રોપુર ગામે એકઠા થયા હતા.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ