ઈલેક્શન 2022 / મતના જંગનો હવે બીજો કોઠો, પ્રચાર માટે નવા-નવા અખતરા, જુઓ કોંગ્રેસના ઉમેદવારનો નવો નુસખો

Unique campaign of Congress candidate in Lunawada

લુણાવાડામાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારનો અનોખો પ્રચાર; ગુલાબસિંહ ચૌહાણ ઘોડા પર બેસીને પ્રચાર કરી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ