નિવેદન / માખણ લગાડનારને નહીં, કામ કરનારને વોટ આપો, નહીંતર કાઢી મૂકો', નકામા નેતાઓને હલાવી નાખ્યાં ગડકરીએ

Union Transport Minister Nitin Gadkari has made a big statement ahead of the Lok Sabha elections

માખણ લગાડનારને નહીં, કામ કરનારને વોટ આપો, નહીંતર કાઢી મૂકો', ભાજપ નેતા અને કેન્દ્રીય પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ