સલાહ / 'તમારા દ્વારેથી કોઈ નાગરિક ખાલી હાથે પાછો ન જાય તેનું ધ્યાન રાખજો', કેન્દ્રીય મંત્રીએ નવા IASના લીધા ક્લાસ

Union Minister Jitendra Singh asks IAS officers to ensure that no citizen is turned away empty handed from their offices

પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં રાજ્યકક્ષાના મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે નવા બનેલા IASને એવો આદેશ આપ્યો છે કે તેમને લોકોની મદદ કરવાની છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ