છપાઈ પ્રોસેસ શરુ / સારા કામ પહેલા 'મોં મીઠું', FM સીતારામણે ખવડાવ્યો હલવો, બજેટની હલવા સેરેમની, શું છે પરંપરા

Union Finance Minister distributed halwa to members of Budget Press

1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ થનાર બજેટ પહેલા નાણા મંત્રાલયમાં પરંપરાગત હલવા સેરેમનીનું આયોજન થયું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ