શૈક્ષણિક / 3-8 વર્ષના બાળકોના શિક્ષણ માટે કેન્દ્ર સરકારનું મોટું પગલું, બહાર પાડી રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ રુપરેખા

Union Education Minister Dharmendra Pradhan launches National Curriculum Framework

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને 3-8 વર્ષના બાળકોના પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ રુપરેખા બહાર પાડી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ