કેન્દ્રીય બજેટ / BIG NEWS : સસશ્ત્ર દળોના હાથ મજબૂત કર્યાં મોદી સરકારે, આપ્યું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું ડિફેન્સ બજેટ

Union Budget 2023: FM Sitharaman Announces Rs 5.94 Lakh Cr for Defence Sector

કેન્દ્ર સરકારે સંરક્ષણ સેક્ટરને બધા કરતા સૌથી વધારે 5.94 લાખ કરોડનું બજેટ આપીને સસશ્ત્ર દળોને મજબૂત કર્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ