પરીક્ષા / બેફામ બેરોજગારીઃ રાજકોટની મનપામાં 122 જગ્યા પર ભરતીમાં અધધ ફોર્મ ભરાયા

Unemployment: know how many forms were filled in 122 vacancies in Rajkot Municipal Corporation

બેરોજગારીના સમયમાં રાજકોટ મનપામાં ક્લાર્કની 122 જેટલી જગ્યાઓ પર 30 હજારથી વધુ ઉમેદવારોની નોંધણી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ