કટોકટી / વિશ્વમાં શાંતિ માટે કામ કરતી સૌથી મોટી સંસ્થાની હાલત ખરાબ, કર્મચારીઓને પગાર આપવા નથી પૈસા

UN may run out of funds by month-end

દુનિયાના દેશોને એકજૂટ રાખનારા સંગઠનમાં હાલ નાણાની કટોકટી સામે આવી છે. સંયુકત રાષ્ટ્ર (UN) પાસે જેટલું ફંડ હતું તે હવે પુરુ થવા જઇ રહ્યું છે. જેને લઇને નાણાકીય કટોકટી એટલે હદ સુધી પહોંચી છે કે અધિકારીઓને પગાર આપવા જેટલી રકમ પણ નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ