સિક્યોરિટી / દુનિયામાં સૌથી વધારે લોકો આ પાસવર્ડનો કરે છે ઉપયોગ, તમારો તો નથી ને?

uk national cyber security centre has released a list of most hacked passwords

દુનિયાભરમાં કરોડો લોકો પોતાના સંવેદનશીલ અકાઉન્ટસ માટે એવા પાસવર્ડનો ઉફયોગ કરે છે જેનું સરળતાથી અનુમાન લગાડી શકે છે. એમાંથી સૌથી વધારે ઉપયોગ થનારો પાસવર્ડ '123456'.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ