તમારા કામનું / Aadhaar Card સાથે જોડાયેલી આ બે ખાસ સેવાઓ અનિશ્ચિત કાળ માટે બંધ, જાણો તમને શું થશે અસર

uidai closed address validation letter and reprint aadhaar service

UIDAIએ આધાર સાથે જોડાયેલી 2 ખાસ સર્વિસને બંધ કરી દીધી છે. જેની સીધી અસર આધાર કાર્ડ ધારકો પર થશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ