જાહેરાત / પીવીસી આધારકાર્ડ મેળવવુ થયુ સરળ. જાણો UIDAIએ શું કરી જાહેરાત

UIDAI announce how get PVC card online

PVC આધારકાર્ડ મેળવવા UIDAIએ કરી જાહેરાત, રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર સિવાયના કોઇ પણ નંબરથી ઓર્ડર કરી શકાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ