પ્રતિબંધ / આવતીકાલથી અહીં 144 ની કલમ લાગુ, સ્કૂલની આસપાસ 200 મીટરના વિસ્તારમાં લાગ્યા પ્રતિબંધો

udupi karnataka section 144 imposed amid hijab controversy here are the details

દેશમાં હિજાબ વિવાદ વધીને એટલો વધી ગયો છે કે ઉડુપીમાં 144 કલમ લાગુ કરવાની ફરજ પડી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ