પહેલ / ૧ ઓક્ટોબરથી તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ માટે UDIN ફરજિયાત

UDIN mandates all documents from October 1

ધી ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયા (આઇસીએસઆઇ)એ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં થતી છેતરપિંડી રોકવા માટે એક અનોખી પહેલ કરી છે. આ પહેલ હેઠળ આઇસીએસઆઇએ યુનિક ડોક્યુમેન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર (UDIN) લોન્ચ કર્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ