2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

બહુ કરી / 'ભાયા' કે 'કાકા' કહીને ન બોલવતા મને, UBER ડ્રાઈવરે છોકરીઓને આપી દીધી ચેતવણી, કંપનીએ જાણો શું કર્યું

Uber driver warned the girls who called Bhaya and Uncle, the company had to do such a tweet

કારમાં સવારી કરતાં સમયે વધુ પડતી મહિલાઓ ડ્રાઈવરને ભૈયા અથવા અંકલ કહીને જ બોલાવે છે. UBER ડ્રાઇવરે આવી પરિસ્થિતીથી છુટકારો મેળવવા માટે એક સારો પેત્રો અજમાવ્યો છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ