કામની વાત / PFના પૈસા ઉપાડવા જરૂરી છે UAN નંબર, ઘરે બેઠા આ સરળ રીતે કરી શકો છો એક્ટિવેટ, જાણો

UAN number is required to withdraw PF money, you can do this easily at home, activate now

પગારમાંથી ચોક્કસ રકમ કાપીને દર મહિને કર્મચારીના પીએફ ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે તેને ઉપાડવા માટે તમારો UAN નંબર એક્ટિવેટ હોવો જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ