વડોદરા / મહીસાગર નદીમાં બે મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓના ડૂબી જવાથી મોત, સમગ્ર પંથકમાં ફેલાઈ અરેરાટી

Two medical students drown in Mahisagar river, arrears spread across the diocese

મહીસાગર નદીમાં બે મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓના ડૂબી જવાથી મોત, સમગ્ર પંથકમાં ફેલાઈ અરેરાટી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ