સ્વાસ્થ્ય / માઇગ્રેન હોય તો દિવસમાં બેથી વધુ કોફી પીશો નહીં

Two Cups Of Coffee A Day May Increase The Risk Of Migraine

કોફી પીવી ફાયદાકારક કે પછી નુકસાનકારક તેના પર અનેક રિસર્ચ થયા છે અને કોફી પીનારા લોકો કન્ફયુઝ થઇ જાય તેવા વિરોધાભાસી દાવાઓ થતા રહે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ