કરપીણ હત્યા / કુહાડીના એક જ ફટકાથી બે કટકા,માણસામાં એક મજૂરે સાથી મિત્રના પ્રગાઢ નિદ્રામાં રામ રમાડી દીધા

Two blows from a single blow of an ax, a laborer in a man played Ram in the deep sleep of a friend

ગાંધીનગરના માણસામાં પ્રગાઢ નિદ્રામાં પોઢેલા પરપ્રાંતીય એક મજૂરને તેના સાથી મિત્રએ  કુહાડીના એક જ ફટકાથી બે કટકા કરી નાખી કરપીણ હત્યા કરતા ચકચાર. હત્યારો ઝડપાયો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ