અકસ્માત / ખાડાએ લીધા બાઇકસવારોના જીવ, મુંબઈના વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે નેશનલ પાર્ક બ્રિજ પર ડમ્પરની ટક્કરથી બેના મોત

Two bike riders were killed on the Western Express Highway National Park Bridge

વરસાદની ઋતુમાં ઘરની બહાર નીકળતા પહેલા સાચવજો નહીં તો રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડા ક્યાંક તમારો જીવ ના લઇ લે.

Loading...