મોટો મંગળ / આજના દિવસે ભૂલથી પણ ન કરતાં આ કામ, નહીં તો જીવનભર ચૂકવવી પડશે કિંમત

tuesday horoscope based on zodiac shows how your day will be spent

આજના મંગલવારનું હિન્દુ ધર્મમાં વિષેશ મહત્વ માનવામાં આવે છે. આજના દિવસે બુઢવા મંગળ અથવા મોટો મંગળ માનવામાં આવે છે. આજે હનુમાનજીની પૂજા કરવામાં આવે છે. જાણો મહત્વ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ