વડોદરા / સયાજી હોસ્પિટલની ઘોર લાપરવાહી ! ડાયાલિસીસ દરમિયાન દર્દીના પેટમાં રહી ગઇ નળી, પરિવારે મચાવ્યો હોબાળો

Tube left in stomach during dialysis at Vadodara Sayaji Hospital

વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલની ગંભીર બેદરકારી આવી સામે, દર્દીના પેટમાં ડાયાલિસીસ દરમિયાન રહી ગઇ નળી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ