રેસિપી / આ રીતે ઘરે બનાવો સ્વાદિષ્ટ બટાકા પૌંઆ, નહીં ભૂલાય સ્વાદ

Try potato poha At Home you never forget the test

સામાન્ય રીતે પૌંઆનું નામ આવે એટલે તમારા મનમાં એક જ ચીજ આવે છે. તે પણ પરંપરાગત બટાકા પૌંઆ. જો કે દરેક ગુજરાતી ઘરોમાં પૌંઆ તો બનતા જ હોય છે અને તે દરેકને ગમતા પણ હોય છે. ઝડપથી બની જતો આ હેલ્ધી નાસ્તો તમારી સવારને સુધારી દે છે. તો જાણી લો બટાકા પૌંઆ બનાવવાની સરળ રેસિપી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ