રેસિપી / ઘરે જ બનાવો આ સીઝનલ શાક, નાના મોટાં સૌ શોખથી ખાઈ લેશે

Try Gobi Matar Masala at home for change

શાકને કંઇક અલગ લુક અને સ્વાદ આપવામાં આવે તો તે સૌને પસંદ આવે છે. આજે અહીં આપને માટે સરળતાથી બને તેવું સીઝનલ શાક લાવવામાં આવ્યું છે. ફ્લાવર-વટાણાનું શાક લગભગ દરેક વ્યક્તિને પસંદ હોય છે. તો આવો આજે તેને ગ્રેવી સાથે બનાવીને ટ્રાય કરીએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ