વિલંબ / તેરા ધ્યાન કિધર હૈઃ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નોંધણીની છેલ્લી કલાક સુધી કોંગ્રેસમાં કશ્મકશ

Trouble in Congress till the last hour of registration of candidature in elections

કોંગ્રેસમાં કોને ટિકિટ આપવી અને કોને ઘરે બેસાડવા તેની કવાયત એટલી ખેંચાઈ ગઈ કે, ગઈકાલે ઉમેદવારોની સત્તાવાર યાદી તો પ્રસિદ્ધ થઈ ન શકી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ