ચિંતાજનક / વિદેશ જનારા ભારતીયોને આંચકો, WHO પાસેથી કોવૈક્સીનને માન્યતા મળવામાં થઈ રહ્યું છે મોડું

trouble for indians want to abroad there will be a delay for covaxine in getting the approval from who

વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન ભારતમાં વિકસિત કોવિડ રસી કોવૈક્સિનને ઈયૂએ આપવામાં વધારે મોડુ કરી રહ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ