કપટી ચાલ / ચાલબાજ ચીન નહીં જ સુધરે, સીમા વિવાદ વિશે ભારતને દોષી તો ઠરાવ્યું જ ને માથે શિખામણ પણ આપી

Trickster not only improves China, blames India again for current border dispute

ચીનના વિદેશ મંત્રાલય અનુસાર બેઇજિંગ અને નવી દિલ્હી વચ્ચે સારા સંબંધોને બનાવાઈ રાખવા માટે બંને દેશો તરફથી પ્રયત્નો થવા જરૂરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ