પ્રવાસ / 10 મે નારોજ રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં, ચૂંટણી સુધી યોજાનાર કોંગ્રેસની આ મહત્વની રણનીતિને આપશે લીલીઝંડી

Tribal rights satyagraha: May 10 Rahul Gandhi in Gujarat

ચૂંટણી સુધી યોજાનાર આદિવાસી અધિકાર સત્યાગ્રહ યાત્રાની રાહુલ ગાંધી દાહોદથી શરૂઆત કરાવશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ