ભારતને બખ્ખે બખ્ખાં / રશિયા જેવો વ્યવહાર અમારી સાથે પણ કરો, અમેરિકાની ચિંતા છોડો: ઈરાને ભારતને કેમ કહ્યું આવું? 

Treat Us Like Russia, Stop Worrying America: Why Iran Said This To India?

ઈરાનનું કહેવું છે કે તમે અમેરિકાની ચિંતા કર્યા વગર રશિયાથી ઓઇલ લઈ શકો છો તો અમારા પાસેથી પણ ખરીદો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ