તમારા કામનું / હવે પેન્શન સ્કીમમાં UPIથી પણ ટ્રાન્સફર કરી શકાશે પૈસા, બસ આ નિયમોનું રાખજો ખાસ ધ્યાન

transfer money to pension scheme through upi

હવે તમે તમારી સ્કીમમાં આપવામાં આવતુ કોન્ટ્રિબ્યુશન પોતાના મોબાઈલથી UPI દ્વારા પણ કરી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ