દાવો / તો શું કોરોના થયો છે કે નહીં તેને માટે રીપોર્ટની જરૂર નહીં પડે, સ્ટડીમાં કરાયો આ દાવો

 trained dogs can smell coronavirus in your pee

હાલ સુધી કોરોનાના રિપોર્ટ માટે એન્ટીજન અને આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ માન્ય હતા. હવે દાવો કરાયો છે કે ટ્રેઈન્ડ ડોગ તમારા યૂરિનને સૂંઘીને જણાવશે કે તમને કોરોના છે કે નહીં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ