ડિજિટલ ઇન્ડિયા / હવેથી રેલવે સ્ટેશન પર બિલકુલ સરળતાથી મળી જશે જનરલ ટિકિટ! ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવી બનશે આસાન

Train Ticket Booking Traveling in train is now even easier general tickets will be available on the railway station

રેલવે સ્ટેશન પર હવે ટિકિટ બુકિંગ કરવું વધારે સરળ થઈ જશે. રેલવામાં મોબાઈલ ટિકિટ મશીન લગાવવાની યોજના છે. આ માટે 27.74 કરોટના બજેટની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ