સુવિધા / કામના સામાચાર, હવે ઘરે બેઠા આ રીતે જાણો તમારા આધારથી કેટલા સિમ કાર્ડ જારી થયા

trai dot new portal check mobile numbers registered against your aadhaar number details here

શું તમે જાણો છો કે હવે તમે તમારા આધાર કાર્ડ સાથે નોંધાયેલા તમામ મોબાઇલ ફોન નંબરો ચેક કરી શકો છો? તમે દૂરસંચાર વિભાગ (DoT)ની નવી વેબસાઇટ પરથી આ નંબરો ચેક કરી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ