હુકમથી / આજથી રાજ્યમાં સ્પેશિયલ ટ્રાફિક ડ્રાઇવ: જો હેલમેટ ના પહેર્યુ તો... ખીસ્સુ થઈ જશે ખાલી

 traffic police helmet drive in Gujarat

ગુજરાતમાં આજથી 20 સપ્ટેમ્બર સુધી એક ખાસ ડ્રાઈવ યોજવામાં આવી છે જેમાં માસ્ક જ નહીં પણ હેલમેટ નહીં પહેરો તો પણ દંડ વસૂલવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ