પરંપરા / વરસાદનો વરતારો: જામનગરમાં રોટલો કૂવામાં નાંખ્યો, VIDEOમાં જુઓ કઈ દિશામાં પડ્યો

Tradition of forecasting rainfall in Amra village of Jamnagar

જામનગર નજીકના આમરા ગામમાં પાંચ- છ સદીઓથી રોટલાથી વરસાદનો વરતારો જોવાની પરંપરા, અષાઢ મહિનાનાં પ્રથમ સોમવારે ગામના ભમરિયા કૂવામાં રોટલા પધરાવી વરસાદ કેવો રહેશે તેનું અનુમાન કરાઈ છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ