ચેતજો / આવો નિર્ણય લેવાની જરૂર હતી! બ્લેક ફિલ્મ-સાયલન્સર મુદ્દે હવે પ્રજા નહીં આ લોકોનો વારો

Traders selling prohibited accessories in cars will be prosecuted

અમદાવાદમાં બ્લેક ફિલ્મ, મોડીફાઈ સાઈલેન્સર અને પ્રતિબંધિત એસેસરીઝ વેચતા વેપારીઓ વિરુદ્ધ પોલીસ કાયદાનું શસ્ત્ર ઉગામશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ