આત્મનિર્ભર / VIDEO: હવે મહિલાઓ ખેતરમાં ટ્રેક્ટર હંકારી ખેડકામ કરતી જોવા મળે તો નવાઈ નહી, આ જિલ્લો પહેલમાં પ્રથમ

 Tractor driving training was given to tribal women of Tapi district

દક્ષિણ ગુજરાતની આદિવાસી મહિલાઑ આત્મનિર્ભર બનવા સારી રીતે ટ્રેકટર ડ્રાઇવિંગની તાલીમ લઈ રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ