કામની વાત / નોકરિયાતો માટે કામના સમાચાર, જો આ કામ નહીં કરો તો નિષ્ક્રિય થઈ જશે જૂનું PF એકાઉન્ટ

Trace & track your Old & Inoperative EPF account

ઘણાં લોકો વિવિધ સંસ્થાઓમાં કામ કરતી વખતે અલગ-અલગ પીએફ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરે છે, જેના કારણે ઘણી વખત તેમનું જૂનું પીએફ એકાઉન્ટ નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે. કેટલાક લોકો એવા પણ છે જે નોકરીની વચ્ચે વિદેશ જાય છે અને ત્યાં સ્થાયી થઈ જાય છે. આવા સંજોગોમાં પણ જૂનું પીએફ એકાઉન્ટ નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે.

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ