નિ;'સહાય' / તૌકતે સહાય: 'ગુજરાતને અન્યાયની વાત કરનારે આજ સુધી સહાય ન કરી', કોંગ્રેસ MLA પૂંજા વંશના કેન્દ્ર સરકાર પર આરોપ

Toukte help: 'Those who talk of injustice to Gujarat have not helped till date', Congress MLA accuses central government of...

વિધાનસભાના બે દિવસીય સત્રમાં કોંગ્રેસનો સરકાર પર આરોપ. તાઉતે વાવાઝોડાંની સહાયમાં ગોબાચારી.વ્યાપક નુકસાન છતાં સહાયમાં વિસંગતતા. સરકારે કહ્યું,રાજનીતિ જ ખોટી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ