ત્રાસ / જૂનાગઢમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ ઘટવાની જગ્યાએ વધ્યો, મનપાને 10 દિવસનું અલ્ટીમેટમ અપાયું

Torture of stray cattle in Junagadh,Opposition gave 10 days ultimatum to the corporation

જૂનાગઢમાં રખડતા ઢોરના પ્રશ્નને ઉકેલવા સર્વ પક્ષ મેદાનમાં રખડતા ઢોરને કારણે અનેક લોકોના મૃત્યુ અને અનેક ઈજાઓ થયા છતાં નિર્ભમ તંત્ર ધોર નિંદ્રામાં

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ