ના હોય! / સાવધાન! દુનિયા માથે મંડરાઈ રહ્યો છે મોટો ખતરો, વૈજ્ઞાનિકોના સંશોધનમાં જુઓ શું થયો ખુલાસો

top scientists warns global warming bring catastrophic

આ સદીના અંત સુધીમાં પૃથ્વી પર ભયાનક આફતો આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ