નિવેદન / NRC પર બાંગ્લાદેશે કહ્યું, અમે આંખો ખુલ્લી રાખી છે

Told Assam Citizens List Internal Issue, Keeping Eyes Open: Bangladesh

બાંગ્લાદેશનાં વિદેશ સચિવ શહિદુલ હકે જણાવ્યું,  પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીનાએ ભારતનાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સાથે દ્વિપક્ષીય ચર્ચા દરમિયાન આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો  હતો. હકે સમ્મેલન દરમિયાન કહ્યું હતું કે અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ભારતનો આંતરિક મુદ્દો છે, પણ અમે અમારી આંખો ખુલ્લી રાખી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ