વિશેષ / 2 વર્ષ પહેલાં ગુજરાતમાં કોઈ ઓળખતું નહોતું, આજે ધારાસભ્યની સાથે રાષ્ટ્રીય નેતા છે

Today is the national leader with the legislator

ગુજરાતનો એક એવો નેતા જેને થોડાક વર્ષો પહેલા ગણ્યાગાંઠ્યા લોકો જ માત્ર ઓળખતા હતા. પરંતુ ઉના દલિત કાંડની એક એવી ઘટના બની કે જેને ગુજરાતના એક યુવાને દેશભરમાં ખ્યાતિ અપાવી દીધી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ