લોકચાહના / આજે મોદી સરકારના 8 વર્ષ પૂરા થયા, આ 8 માસ્ટરસ્ટ્રોકથી ઘરે ઘરે થયા લોકપ્રિય, દુનિયાભરમાં મેળવી પ્રસિદ્ધિ

Today completion of 8 years of Modi government, these 8 masterstrokes became popular at home

વર્ષ 2014માં જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી દેશના વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે તેમની સામે ઘણાં પડકાકરો હતાં. પરંતુ છેલ્લા 8 વર્ષ દરમિયાન મોદી સરકારે ઘણી કલ્યાણકારી યોજાનાઓને શરૂઆત કરી 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ