મહામારી / કોરોના સંક્રમણ ઘટાડવા પાંચ પ્રકારની રણનીતિ લાગુ પાડો, કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોને આપ્યા ફરી નિર્દેશ

to minimise Covid-19 infection, there's need to focus on five-fold strategy- health ministry

કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયનો તમામ રાજ્યોને પત્ર, કોરોના સંક્રમણ ઘટાડવા ટેસ્ટિંગ, ટ્રેકિંગ, ટ્રીટીંગ, વેક્સિનેશન અને કોવિડ અનુરુપ વ્યવહાર લાગુ પાડો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ